ALGEMENE VOORWAARDEN I AM

– I AM Arts & Discipleship School (in het vervolg I AM genoemd) biedt zowel online als fysiek een lesprogramma aan. Ons najaarsprogramma loopt van september tot en met december 2023. We volgen hierbij het geplande programma en verplichten ons tot het geven van onderwijsdagen.

– I AM behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het najaarsprogramma en zal haar deelnemers daarover informeren via email, de website en sociale media.

– I AM behoudt zich het recht voor om een online les of Masterclass te annuleren bij onvoldoende deelnemers of andere dwingende omstandigheden. We bieden de deelnemers die de factuur hebben voldaan dan de mogelijkheid deze les op een later tijdstip te volgen.

– Deelnemers die zich hebben aangemeld ontvangen uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de dag een factuur van I AM.

– Deelnemers zijn verplicht om de factuur uiterlijk een dag voorafgaande aan de lesdag te betalen.

– Deelnemers die zich last minute aanmelden voor een online les kunnen de factuur na deze les ontvangen en per omgaande voldoen. Zij kunnen deelnemen op basis van het vertrouwen dat het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk betaald wordt.

– Deelnemers die zich hebben aangemeld voor een lesdag en onverhoopt niet kunnen  deelnemen moeten zich TIJDIG afmelden via administration@iam-creativeschool.eu of Whatts@pp 06-13153317 (ALLEEN voor afmelden!) Restitutie van het lesgeld wordt doorgaans niet verleend, een vervangende les wordt wel aangeboden. Online lessen kunnen achteraf via een link met de betreffende deelnemer worden gedeeld.

– Deelnemers die zich wel hebben aangemeld voor een online les of masterclass, zich niet hebben afgemeld,
   zijn de kosten van het lesgeld aan I AM verschuldigd. Zij dienen het bedrag binnen 10 dagen na het ontvangen van de factuur te betalen.