ALGEMENE VOORWAARDEN I AM CREATIVE BOOTCAMP

– I AM Arts & Discipleship School (in het vervolg I AM genoemd) biedt I AM Creative Bootcamp
   aan vanaf 24 september tot en met 13 mei 2023 volgens rooster. Hiermee verplicht de
   stichting zich tot het geven van deze lesdagen.

– I AM behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het lesprogramma van de
   Creative Bootcamp.

– I AM behoudt zich het recht om de lesdag te annuleren. De deelnemers die de factuur
   hebben voldaan hebben dan recht om te kiezen voor deelname aan een andere Creative
   Bootcamp.

– Deelnemers die zich hebben aangemeld ontvangen uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de
   dag een factuur van I AM.

– Deelnemers zijn verplicht om de factuur uiterlijk een dag voorafgaande aan de lesdag te
   betalen.

– Deelnemers die zich na donderdagmiddag 16 uur aanmelden voor een losse lesdag
   ontvangen hun factuur na de lesdag. Zij kunnen deelnemen op basis van het vertrouwen dat  
   het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk betaald wordt.

– Deelnemers die een strippenkaart aanschaffen hebben recht op 4 lesdagen en 1 gratis
   lesdag.

– Deelnemers van een strippenkaart zijn verplicht om de factuur uiterlijk een dag
   voorafgaande aan hun eerste lesdag te betalen.

– Deelnemers van een strippenkaart zijn vooraf verplicht om zich aan te melden voor de
   lesdagen waaraan zij willen deelnemen via parttime@ia-movement.eu Deelnemers die een
   strippenkaart hebben aangeschaft en onverhoopt toch niet kunnen deelnemen krijgen de
   keuze om aan andere lesdagen deel te nemen.

– Er wordt geen restitutie verleend op de reeds aangeschafte strippenkaart. Uitzondering is
   restitutie wegens (langdurige) ziekte of een sterfgeval in de familie.

– Deelnemers die zich hebben aangemeld voor een lesdag en onverhoopt niet kunnen
   deelnemen moeten zich voor zaterdagochtend 10:00u afmelden via parttime@iamovement.eu of

   Whatts@pp 06-13153317. Restitutie van het lesgeld wordt doorgaans niet verleend, de deelnemer kan

   wél deelnemen aan een van de andere lesdagen.

– Deelnemers die zich wel hebben aangemeld voor de lesdag, maar zich niet hebben afgemeld,
   zijn de kosten van het lesgeld aan I AM verschuldigd. Zij dienen het bedrag binnen 10 dagen
   na het ontvangen van de factuur te betalen.