JOËL DE BRUIJN

Docent Beeldend

I AM Joël de Bruijn, als kunstenaar en filmdocent mag ik dagelijks de taal van beeld en creativiteit beoefenen. Na mijn kunstacademie jaren heb ik me gericht op het maken en exposeren van werk. Ik heb in verschillende kunstenaarsgezelschappen gezeten en het leidende thema in mijn werk is identiteit. Als filmdocent doceer ik filmanalyse, storytelling en productielessen. Sinds 2016 ben ik pastor van Christengemeente HvB in Tilburg.
God is de grootste schepper en de zuiverste bron van creativiteit – alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen en alles heeft in Hem zijn doel.